Óvodai, iskolai csoportoknak


2016-2017-es tanévre szóló ajánlatunkat lefelé görgetve olvashatják!

 

ÚJDONSÁG!

RENDHAGYÓ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK (térítésmentesen is)

 
TARTALOMBÓL:

(Kattintson az alábbi felsorolásra az ajánlók gyorsabb eléréséhez!)

Drámapedagógia, játék

Vizuális és kézműves foglalkozások

Zene, mese

Zöldítés


FELHÍVÁSOK iskolai csoportoknak! Olvassa el ITT! 

Rendhagyó osztályfőnöki órák

Térítésmentes SZOLGÁLTATÁS

Célunk a diákok életében fontos információk átadása, készségeik fejlesztése, felvilágosító, prevenciós, önismereti csoportfoglalkozások, rendhagyó órák megtartása többféle témában. (Ajánlott témaköreink leírását - az igényelt minimum óraszámmal - jelen levelemhez mellékelem!)

Általános információk az órákkal kapcsolatban:

Az osztályoknak lehetősége van előzetes egyeztetés alapján akár több témakörben, több alkalommal is meghívni munkatársainkat. Az előadásokat/foglalkozásokat az iroda szakmai munkatársai és tanácsadói vezetik. Munkánkat segíti, ha a témaválasztásba az osztályfőnök bevonja a diákokat is.

 

ISKOLAI ELŐADÁSOK / FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

Térítésmentesen választható témakörök

ERASMUS+ NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI LEHETŐSÉGEK (min. 1 tanóra)

A középiskolás diákok számára az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) alprogramot szeretnénk ajánlani, melynek célja a fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységekben való részvételének támogatása Európában. Ennek segítségével a 16-30 év közötti fiatalok egyedül, 2-12 hónapot tölthetnek el bármely európai országban, és bekapcsolódhatnak nonprofit tevékenységekbe, szolgáltatásokba.

Ezt a témát 11. és 12. évfolyamos osztályoknak ajánljuk.

Nemzetközi Ifjúsági Cserék: Az ifjúsági cserék során különböző európai országokból érkező, 13-25 év közötti fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra, egymás kultúrájának megismerésére egy adott témakör kapcsán. Az időtartama min. 5 - max. 21 nap lehet, a részt vevő fiatalok létszáma pedig összesen min. 16 - max. 60 fő.

Ezt a témát 9. - 12. évfolyamos osztályoknak ajánljuk.

 

FELNŐTTÉ VÁLÁS ÚTJÁN - végzős diákoknak

Végzős diákoknak ajánljuk óránkat, hogy ha kilépnek a középiskola biztonságos falai közül, tudjanak boldogulni a hivatalok útvesztőjében.

Kiemelten az alábbi témákat érintjük: munkaügyi központos regisztráció, Ifjúsági Garancia program, társadalombiztosítási ügyintézés, adóbevallás, erkölcsi bizonyítvány, bankkártyák, adószám igénylés, hivatalos nyomtatványok kitöltése (támogatásokhoz, ösztöndíjakhoz).

Elsősorban szakgimnáziumok és szakközépiskola végzős évfolyamainak ajánljuk ezt a témakört!

 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  - felkészítő óra 9. évfolyamosoknak

Az óra keretében az iskolai közösségi szolgálat teljesítése alatt felmerülő kérdésekre adunk választ a fiataloknak, ötleteket, hasznos tippeket adunk, hogy a kötelező 50 óra hasznosan, sok tapasztalatot szerezve, élményekkel gazdagítva teljen.

Az alábbi kérdésekről nyújtunk tájékoztatást a fiataloknak:

 • Az iskolai közösségi szolgálat alapjai, jelentkezés menete, városi fogadó intézmények, választható területek.
 • Milyen szempontok alapján válaszd ki a helyet/helyeket, ahol a szolgálatot teljesítheted?

Mire kell figyelned?

 • Az órák időarányos beosztása, tanév-nyári szünet.
 • Mit tudunk ajánlani, ha nálunk szeretnéd letölteni a szolgálatot.
 • Jó példák
 • Tedd fel egyéni kérdésedet!

Kizárólag érettségit adó 9. és 10. évfolyamos osztályoknak ajánljuk!

 

PÁLYAVÁLASZTÁS (min. 1 tanóra)

Hogyan döntsek, mit válasszak? Több téma lehetséges:

 • Aktuális információk: top 10 szakok, tavalyi ponthatárok, aktuális változások stb.
 • Lehetőségek az érettségi után: egyáltalán a felsőoktatáson kívül mi jöhet még szóba?
 • Lehetőségek a felsőoktatásban, szakirányok,
 • Pontszámítás és egy kis stratégia, hogy a legtöbb pontot elérjem
 • www.felvi.hu ismertetése, segíteni, hogy a fiatalok el tudjanak igazodni
 • Tudatos jövőtervezés.

A foglalkozást kifejezetten 10. és 11. és 12. évfolyamos továbbtanulásban gondolkodó diákok részére ajánljuk.

 

FELVÉTELI UTÁN (1 tanóra) – végzős diákoknak

Az óra keretében a középiskola utáni évekre vonatkozó hasznos információkat osztunk meg a fiatalokkal: Mi a diákhitel? Hogy lesz kollégiumi férőhelyem? Mi az a hallgatói önkormányzat? Milyen nemzetközi ösztöndíjakat vehetek igénybe? Mit tehetek, ha nem vettek fel? Mi az a felsőfokú szakképzés? Hogyan mehetek el külföldre nyelvet tanulni?

A foglalkozást kifejezetten 12. évfolyamos továbbtanuló diákok részére ajánljuk.

 

JÖVŐTERVEZÉS: (min. 1 tanóra)

Szeretnénk a fiatalok figyelmét felhívni, hogy tudatosan alakíthatják jövőjüket. Az óra folyamán beszélgetünk a hosszú távú célokról, arról, hogy mi a különbség az álmok és a célok között, milyen rövid távú céljaik lehetnek, hogyan érhetik el azokat, illetve milyen akadályokba ütközhetnek a céljaik megvalósítása közben. Az óra célja, hogy motiváltabbá tegyük a fiatalokat a saját szakmai és/vagy magánéleti jövőbeni terveikkel kapcsolatban.

Ezt a témakört mind gimnáziumi, mind középiskolai diákoknak, minden évfolyamon ajánljuk!

 

ÁTMENET A MUNKA VILÁGÁBA (min. 1 tanóra)

A munkaerőpiacra kilépő fiatalok számára általános információk az önéletrajz- és motivációs levélírásról, álláskeresésről belföldön és külföldön. Munkajoggal és munkaviszonnyal kapcsolatos információk. Az elhelyezkedést elősegítő lehetőségek (gyakornoki lehetőségek, képzések, önkéntesség).

Ezt a témakört elsősorban szakközépiskolai, és szakgimnáziumi végzős diákoknak ajánljuk, akik nagy része várhatóan nem tanul tovább.

 

BIZTONSÁGOS INTERNET HASZNÁLAT

A foglalkozás célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos internethasználat fontosságára, az interneten található veszélyekre és azok kivédésére.  Célunk, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal, hogy hol találhatnak segítséget az internettel kapcsolatos problémáik megoldására, hogy képessé váljanak a segítségkérésre. A foglalkozás során a játékos gyakorlatok mellett interaktív eszközöket is használunk. Az órákhoz szükséges internet elérés, laptop és projektor.

A foglalkozásainkat beilleszthetőnek tartjuk osztályfőnöki órák, iskolanapok keretébe, vállalunk 1 alkalmas foglalkozást, ideális esetben 3 alkalom szükséges a témakörök feldolgozásához.

Ezt a témakört mind gimnáziumi, mind középiskolai diákoknak, minden évfolyamon ajánljuk!

 

ISKOLAI ELŐADÁSOK / FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

Térítési díj ellenében választható témakörök

JÁTÉKOS ÖNISMERETI FOGLALKOZÁSOK

Játékos technikával, gyakorlatokkal megmozgatjuk a fiatalokat, hogy az alábbiakban felsorolt területeken kipróbálhassák magukat, visszajelzéseket adhassanak és kaphassanak egymástól, egyéni és közösségi kompetenciáik fejlődhessenek, magabiztos és tudatos állampolgárként élhessék életüket.

Témakörök:

 • ismerkedés egymással és magammal,
 • önértékelést fejlesztő, a fiúk és lányok interakcióit bemutató közösségfejlesztő játékok.
 • viták, konfliktusok hatékony kezelése.
 • kortárs-segítés, tudás és készségfejlesztés (empátia, tolerancia), amelyek segítségével a fiatalok felkészülten, megfelelő kompetenciával tudnak egymásnak segíteni problémáik megoldásában.

Ezt a témakört mind gimnáziumi, mind középiskolai diákoknak, minden évfolyamon ajánljuk!

 

SZEXUÁLIS NEVELÉS

Beszélgetés a kapcsolatokról, szerelemről, intimitásról, szexről az iskolában. A foglalkozások során játékos gyakorlatokkal, irányított beszélgetéssel dolgozzuk fel, járjuk körben a témaköröket. Az alkalmakat - a témakörtől függően - az osztályt megbontva kis csoportban tartjuk (ideális létszám 10 - 15 fő). A csoportbontás lehet nemek szerint, érintettség, érdeklődés alapján, az osztályban kialakult baráti kiscsoportok szerint is.

A foglalkozásainkat beilleszthetőnek tartjuk osztályfőnöki órák, iskolanapok keretébe, ideális esetben legalább 3 alkalom szükséges a témakörök feldolgozásához egy csoporttal, szükség esetén előzetes egyeztetés alapján vállalunk 1 alkalmas foglalkozást is.

Ezt a témakört mind gimnáziumi, mind középiskolai diákoknak, minden évfolyamon ajánljuk!

 

CSAPATÉPÍTŐ ALKALMAK

Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében (is) van rá lehetőség, hogy az osztálya számára, játékos, élményszerű formában erősítsük az együttműködést, elfogadást, értő kommunikációt, visszajelzés adását. A feladatok során fejlesztjük a fiatalokat, az osztály közössége pedig ezzel párhuzamosan épül.

Van lehetőség tantermi és azon kívül (más helyszínen, vagy  a szabadban) is igénybe venni ezt a foglalkozást. Képzett szakemberek vezetik az alkalmakat.

Célunk, hogy az egyes feladatokat feldolgozzuk, tudatosítsuk a bennük levő élményeket, levonjuk a tapasztalatokat és következtetéseket, valamint visszajelzést adjanak egymásnak a fiatalok képzett trénerek vezetésével.

Ezt a témakört mind gimnáziumi, mind középiskolai diákoknak, minden évfolyamon ajánljuk!

 

 

DRÁMAPEDAGÓGIA, JÁTÉK


 

DRAMATIKUS JÁTSZÓHÁZ

kisiskolás (1-4 osztályos) csoportok részére

Dramatikus eszközök alkalmazására épülő komplex mesefoglalkozás, melyben a résztvevő gyerekek és a játékvezető animátorok közös improvizációs játékában elevenedik meg a mesei történet.
A gyerekek, mint a mesék szereplői vesznek részt a játékban. A foglalkozásokat népi játék és közös ének foglalja keretbe.
A játszóházakhoz kiegészítő programként ajánljuk kézműves foglalkozásainkat, amelyeken a mesében szereplő tárgyakat, eszközöket készítjük el.

Választható játékaink:

A kiskondás
Rózsika királykisasszony kezét csak az a legény nyerheti el, aki úgy elbújik a szeme elől, hogy a király lánya nem találja meg
Már 99 kérő vallott kudarcot. Vajon Palkó, a falubeli disznópásztor legény sikerrel jár? Milyen búvóhelyet talál a galambok, a róka és a halak segítségével?

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
A király kertjében lévő aranyalmafáról minden éjjel eltűnik egy alma. Mindenkit, akit a fa őrzésével megbíztak, éjfélkor elnyomott az álom. Nincs más hátra, mint hogy a legkisebb királyfi, Árgyélus vállalkozzék az őrzésre…
A tündérlányok álomport készítenek, hogy elaltassák az őröket és ellophassák az aranyalmát, mert segítségével megláthatják, ki lesz a jövendőbelijük.

Az aranymadár
Egy boszorkányos asszony elragadta a király lányát és aranymadárrá változtatta. Ám a madár semmi rábeszélésre sem dalol. Csak úgy szabadulhat meg, ha valaki túljár a furfangos banya eszén és fertály óra alatt kiállja a nehéz próbákat.

A foglalkozást vezetik: Józsa Kata, Monzák Péter, Tolnai Ottó, Zum Erika (Dramatikus Játszókör)
Játszónapok: szerdánként, foglalkozások 14-16 óráig
Létszám: 20-30 fő
Részvételi díj: 800 Ft/fő
Információ előzetes bejelentkezés: Józsa Katalin, katalin.jozsa@hirosagora.hu
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

SZÍNHÁZI NEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK (TIE)

A TIE (Theater in Education) magyar jelentése: „színház a nevelésben”.
Színházi előadásra épülő dramatikus eszközöket alkalmazó nevelési program az élményközpontú tanulás érdekében.
A program felépítése: a résztvevő fiatalok megtekintenek egy olyan színházi előadást, amely a korosztályukat érintő témákról, problémákról szól. Majd dámajátékos eszközökkel és formákban, interaktív módon drámapedagógusok vezetésével feldolgozzák az előadás által felvetett kérdéseket.

A foglalkozások időtartama: 3x 45 perc

Ajánlott foglalkozás:

 „LUCA SZÉKE” – játék három részben
„Luca egy átlagos tinédzser lány. Elege van a suliból, a szüleivel szemben lázad, naponta MSN-ezik a barátaival és talán még szerelmes is. Hol itt a probléma?”

A foglalkozásokat a Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon TIE csoportjának tagjai vezetik: Goda Szilvia, Marosi Tímea, Monzák Péter, Sárosi Gábor, Tolnai Ottó, Tóth Kata, Zum Erika
Ajánlott 14-17 évesek számára
Időpont:
egyeztetés szerint
Előzetesen bejelentkező, 20-30 fős csoportokat várunk.
A foglalkozás díja: 50.000 Ft/foglalkozás
Információ, jelentkezés: Józsa Katalin, katalin.jozsa@hirosagora.hu
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon
#DRÁMA #JÁTÉK #KORTÁRS #SEGÍTÉS középiskolásoknak

A Hírös Agóra Nonprofit Kft és a HAHOTA Alapítvány koprodukciójában új, komplex, színházi nevelési program valósul meg Kecskeméten. Egy közösségbe való beilleszkedés, illetve az abból való kirekesztettség kérdését vizsgáljuk a fiatalok bevonásával.

A programhoz két szinten lehet csatlakozni.

2016. szeptember 18-ig
várjuk a színjátszás és a téma iránt nyitott fiatalok jelentkezését, akik szívesen lennénk szereplők a készülő előadásban. A csoporthoz csatlakozó fiatalok a felkészülési programsorozat részeként eljöhetnek velünk a Parádfürdői Ifjúsági Táborban megvalósuló három napos drámatréningre. (A tréningen a részvégel a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásának köszönhetően kedvezményes, kb. 4000 Ft, mely tartalmazza a szállás, étkezés, utazás ésa programok költségeit).

2017. január 10-én
kerül bemutatásra az előadás. Várjuk olyan középiskolai osztályok jelentkezését, akik szeretnék a fenti témát egy színházi előadás megtekintésével, majd a látottakhoz kapcsolódó dráma- és élménypedagógiai foglalkozással feldolgozni. Az első három jelentkező osztály díjmentesen vehet részt a programban, a később jelentkező csoportok kb.: 500 Ft/fő, díjért csatlakozhatnak.
Csoportvezető, drámatanár: Tóth Ákos Károly (akos.k.toth@gmail.com, 30/392-3412)
Információ: Borda Balázs, balazs.borda@hirosagora.hu, 70/455-8685


 

SZIVÁRVÁNY

tematikus játékprogram 5-10 éves gyerekeknek

A játék a gyermekekkel való kommunikáció sokrétűen hasznosítható eszköze. Tematikus játékprogramjainkat a csoport életkorának, érdeklődésének figyelembevételével egy-egy főtéma (például népmese, környezetünk) köré rendezzük. A foglalkozások célja az együttműködés, kreativitás, logikai képességek fejlesztése, az emlékezet, az akarat, a figyelem formálása, a győztes és vesztes szerep megélése által a személyiség fejlesztése. Foglalkozásainkhoz a Szivárvány játéktár eszközeit is felhasználjuk.
Választható foglalkozások:
1. Mesés erdő – Mesés játékos természet-, erdőismeret
2. Icinke picinke cinke – mesés foglalkozás és ismerkedés a hazai madárvilággal.
3. Az egyszeri szegénylegény – játékos népmese feldolgozás
4. Láncmese – közösen írunk és játszunk el egy láncmesét
5. Pünkösdi királyság – ismerkedés a néphagyománnyal, és megválasztjuk a csoport pünkösdi királyát
A foglalkozásokat vezeti: Halasi Ágnes
Díja: 300 Ft+Áfa/fő, az 5 foglalkozásból álló bérlet ára: 1300 Ft+Áfa/fő
Információ és időpont egyeztetés: Habuda Ibolya, ibolya.habuda@hirosagora.hu, 76/481-523
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon


 

VIZUÁLIS ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

 

„Amit mi jónak ismerünk fel a gyermek jövőjének érdekében, azt kell foganatosítani. Ilyen a művészet is, melynek szeretete és megértése egész életen át, állandó lelki gyönyörűségek forrása marad az embernek. Tudással és ismerettel úgyis eléggé el van halmozva a gyermek, az értelmi kiképzés mellett az érzés és képzelet a rövidebbet húzza. Az ötlet és a találékonyság pedig, mindig többet, ér, mint a sok adattudás.”
/Czakó Elemér/

Óvodai, iskolai csoportfoglalkozások, kézműves mesterek vezetésével, melyek során évszakokhoz, ünnepkörökhöz, szokásokhoz kapcsolódó tárgyat alkotnak a gyerekek.
A foglalkozásokra – 2016. október 1-től hétfőtől-péntekig 9.00-15.30 óra között – előzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni a csoportokat.
Az árak egy tárgy elkészítését jelentik.

Jelentkezés, időpont egyeztetés: 2016. szeptember 14-től folyamatosan
Információ: Acsai Rita, rita.acsai@hirosagora.hu, 20/421-2589
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

KERÁMIA csoportfoglalkozások

Ismerkedés az agyaggal, alakíthatóságával, nyomatok, állat és ember figurák mintázása, sípok, gyermekjátékok, tányér és bögrefestés, ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak készítése.
Foglalkozásvezető: Gömöry Dorottya, Acsai Rita
Részvételi díj: 650 Ft/fő
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

A KÉZ ÖT UJJA csoportfoglalkozások

Kreatív tárgyalkotó foglalkozások különböző anyagokból, változatos technikákkal. Választható foglakozások: nemezelés, szalma- gyékény-, csuhédíszek, rongybaba, papírdúc, papírmasé, stencilezés, textilfestés.
Foglalkozásvezető: Polyák Emese, Trungel Aranka, Acsai Rita és más mesterek
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon
 

TŰZZOMÁNC csoportfoglalkozások

Festett tűzzománc képek, ajándéktárgyak készítése.
Foglalkozásvezető: Uhl Vera, Szabó Zsuzsa rajztanárok
Részvételi díj: 950 Ft/fő
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon


 

 

RE-MIX csoportfoglalkozások

 

Kreatív és környezettudatos foglakozás. Az izgalmas újrahasznosítás során életre kel a lyukas bicikligumi, az összefilcesedett gyapjúpulcsi, vagy éppen a reklámújság...
Választható foglalkozások: textil lények maradék anyagból, merített papír (levélpapír, ajándékkártya, falikép készítése), re-ékszer készítés, bicikligumi állatkert.
Foglalkozásvezetők: Oláh Edit, Bakóczi Titanilla és más kézműves mesterek
Részvételi díj: 400 Ft/fő/alkalom
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

KIS MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK

Játékos interaktív ismeretterjesztő foglalkozás kisiskolásoknak

A foglalkozásokon a gyermekek bepillantást nyernek egy-egy érdekes művészeti témába. A három választható foglalkozás az ős és ókor művészeti korszakokra épül. Először játékos formában, egyfajta ismeretterjesztő előadáson hallanak az adott témáról, majd rögtön az előadást követően gyakorlatban is elkészíthetik a korszak és a téma ihletet tárgyakat keramikus segítségével.

Választható foglalkozások:

Marokkő és amulett
Réges régen az amuletteknek, marokköveknek különleges varázserőt tulajdonítottak viselőik. Járjuk körül ezeknek a különleges tárgyaknak az eredetét, történetét, majd készítsük el saját különleges tulajdonsággal bíró amulettünket.

Állatok az ős és ókor művészetében
Az állatok mindig is különösen fontosak voltak számunkra. Elődjeink az ősemberek földfestékkel festették meg a körülöttük élő állatokat barlangjaik falára. Vadász mágia, varázslat? vagy csak történetek megörökítései? Az egyiptomiak az állatokat isteni rangra emelték. Tudtad, hogy nem csak macska, de víziló istenég is volt? Hogy nem csak az embereket, de állataikat is múmiává balzsamozták? És még mennyi különös történet van az állatokról. Az előadáson beszélünk az ősi indiánkultúrák állatairól, az ausztrál ab originalok képeiről és a keleti népek állat ábrázolásairól.
Majd segítséggel elkészíthetitek agyagból a személyes állatszobrotokat.

Edények, tálak
Már az ősidőkben is készültek tálak, lényegesen egyszerű technikával és módokon. Az ókori népek, már ismerték a kerámia technikáját, és tökéletesítették is igen hamar. Ám nem csak kerámia edények készültek régen. Ügyesen bántak a fémmel, fával. Néhány különleges edény, és mintázata segítségével érdekes történeteket mesélünk.
A foglalkozás során elkészítünk egy szalagos technikával készült edényt, és földfestékkel, érdekes mintázatokkal ékesítjük.

Az interaktív előadások vezetője: Kun-Sebők Kata művésztanár
Kézműves foglalkozás vezető: Lőrincz Luca keramikus
Részvételi díj: 800 Ft/fő
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon
 

 

 

ZENE, MESE

 

VARÁZSSZŐNYEG - zenés meseszínházi bérlet

2017. február 15.
SZÉLHÁZI JANKÓ

Magyar népmese a LÓCA Együttes előadásában, népzenei köntösben.
Mese egy kétbalkezes kislegényről, aki ügyetlensége ellenére a fél világot bejárja és tréfás kalandokba keveredik.
 "Akinek esze nincs, a kovács se csinál annak." De akkor hogy menekül meg a zsiványok kezéből?

2017. március 8.
LEPEDŐCSKE KISPÁRNÁCSKA

a BaHorKa Társulat interaktív gyermekműsora
Zenés mese, vidám kalandozás Gergely naptól Húsvétig, miközben tavaszi népszokásokkal, táncokkal, érdekes játékokkal ismerkedünk meg.

2017. április 5.
A BRÉMAI MUZSIKUSOK

zenés mesejáték a JelenTeátrum előadása
„Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószág a malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
A szamár megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak…”

Kezdési időpontok: szerdánként 9, 10.45 és 14 óra
Csoportok előzetes bejelentkezése: 2017. január 5-től a csoport létszámának, kísérője nevének és elérhetőségének megjelölésével.
A bérlet ára: 2.100 Ft

Információ:
Csizmadia Ilona
Tel.: 76/481-523, 20/915-4800
E-mail: ilona.csizmadia@hirosagora.hu, icsizmadia9@gmail.com
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon

 

 

„ZÖLDÍTÉS”, TERMÉSZETISMERET, KÖRNYEZETVÉDELEM

 

BARANGOLÓ

Diavetítéssel egybekötött környezetvédelmi sorozat 3-4. osztályosoknak.

2017. február 27. (hétfő!)
HÉTKÖZNAPI CSODÁK - CSODÁS HÉTKÖZNAPOK

Újabb érdekes kísérletek a természetben megfigyelhető változásokkal: olvadás, oldódás, fagyás, forrás, kristályosodás, párolgás, lecsapódás, színváltozás, égés, robbanás ... és minden kísérlet végén feltesszük a legfontosabb kérdést: "MIÉRT?"
A foglalkozást vezeti: Labancz István kémia-földrajz szakos tanár
Helyszín: Kecskeméti Református Gimnázium (Kecskemét, Szabadság tér 7.)

2017. március 28.
A GOMBÁK ORSZÁGA

Az ehető és gyógyító gombák, érdekességek és „leg”-ek a gombák világából, gyakorlati gombaismereti tanácsok.
A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné felsőfokú gombaismerő (gombaszakértő)

2017. április 25.
A ROVAROK BOLYGÓJA

Ismerkedés a rovarok társadalmával: a Föld igazi urai, szuperszenzorok, miniatűr élősködők és tehetetlen óriások.
A foglalkozást vezeti: Dr. Szappanos Albert állatorvos

Kezdési időpontok: 9, 10, 11, 13, 14, 15 órakor

A bérlet ára: 700 Ft
Csoportok előzetes bejelentkezése: 2017. január 5-től a csoport létszámának, kísérője nevének és elérhetőségének megjelölésével.

Információ:
Csizmadia Ilona
Tel.: 76/481-523, 20/915-4800
E-mail: ilona.csizmadia@hirosagora.hu, icsizmadia9@gmail.com
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon

 

 

FÜRKÉSZ

játékos természetismereti sorozat óvodásoknak, 1-2. osztályos kisiskolásoknak

2016. október 13.
ŐSZI NYOMOLVASÁS ERDŐN, MEZŐN, KERTEKBEN

Mi az ősz csalhatatlan jele, mi történik a növényekkel, a kertben található állatokkal?
A foglalkozást vezeti: Gilly Zsolt, a Kiskunsági Nemzeti Park Természet Háza munkatársa

2016. november 10.
ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK

Játékos foglalkozás az elsősegélynyújtás, az egészséges életmód alapjairól
A foglalkozást vezeti: Kovácsné Szabó Márta, a Magyar Vöröskereszt Kecskemét Városi Szervezete munkatársa

2016. december 8.
KUTYA-TÁR

Ismerkedés a kutyák fajtáival, szokásaival, gondozásukkal, a felelős kutyatartás szabályaival.
Közreműködnek: Bíbor és Bársony, a két labrador
A foglalkozást vezeti: Petőné Donát Dóra szociálpedagógus, terápiás kutya felvezető, a Bíbor és Bársony Magyar Segítőkutya Alapítvány munkatársa

2017. január
„ÜVEGGOLYÓ, ÜVEGHÁZ BELSEJÉBEN KIT TALÁLSZ?”

Látogatás Gál Márta üvegműves mester műhelyébe (Kecskemét, Kis u.2.), ismerkedés az üvegmegmunkálás folyamatával, eszközeivel.

Kezdési időpontok: kedden 9, 10, 11, 13, 14, 15 órakor
Bérlet ára: 750 Ft
Csoportok előzetes bejelentkezése: 2016. augusztus 22-től a csoport létszámának, kísérője nevének és elérhetőségének megjelölésével.
Információ:
Csizmadia Ilona
Tel.: 76/481-523, 20/915-4800
E-mail: ilona.csizmadia@hirosagora.hu, icsizmadia9@gmail.com
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

FÜRKÉSZ 2017. tavasz

játékos természetismereti sorozat óvodásoknak, 1-2. osztályos kisiskolásoknak

2017. február 23.
Ó, MESEBELI AFRIKA!

Vendégségben a hegyi gorilláknál - Vetített képes úti élménybeszámoló Afrika legnagyobb nemzeti parkjáról.
Ismerkedés az állat- és növényvilággal, továbbá a hegymászás eszközeivel.
A foglalkozást vezeti: Kertész Zoltán hegymászó

2017. március 23.
MEGYÜNK AZ ORRUNK UTÁN!?

Játékos ismerkedés az érzékszerveinkkel, érzékelő játékok, tájékozódás környezetünkben, érzékszerveink védelme.
A foglalkozást vezeti: Szabóné Kis Éva védőnő

2017. április 20.
ÁLLATI JÓ CSALÁDOK

Hogyan gondozzák, etetik, védik, miként készítik fel az önálló életre kicsinyeiket az állatok?
A foglalkozást vezeti: Bolláné Herbót Erzsébet biológia tanár

2017. május
NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?

Látogatás a Dömötör Állatorvosi Rendelőbe, ismerkedés az állatorvos munkájával, a rendelő berendezésével. (Kecskemét, Báthory u. 5.)
A foglalkozást vezeti: Dr. Mező Tibor állatorvos

Kezdési időpontok: kedden 9, 10, 11, 13, 14, 15 órakor
Bérlet ára: 750 Ft
Csoportok előzetes bejelentkezése: 2017. január 5-től a csoport létszámának, kísérője nevének és elérhetőségének megjelölésével.
Információ:
Csizmadia Ilona
Tel.: 76/481-523, 20/915-4800
E-mail: ilona.csizmadia@hirosagora.hu, icsizmadia9@gmail.com
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon

 

 

ZÖLD KUCKÓ

természetismereti játszóházi foglalkozások óvodásoknak

2016. október 11.
CSICSERIBORSÓ, BABLENCSE

A hüvelyesek évéhez kapcsolódóan játékos ismerkedés a termésekkel, terményekkel.
Hányféle termés van? Mi is az a termés? Mire használhatjuk fel, mit készíthetünk bele?

2016. november 15.
SEMMIBŐL VALAMIT!

A Ne vásárolj semmit! világnaphoz kapcsolódóan beszélgetés az újrahasznosításról, játékkészítés (társasjátékok, ügyességi játékok) hulladékok, újra felhasználásával.

2016. december 1. (csütörtök!)
MI VAN A TÁNYÉRODON?

Adventi előkészületek: táplálékaik télen, ünnepekre és hétköznapokra (téli tartalékok, vitaminok, energia dúsabb táplálkozás)

 2017. január 17.
KECSKE, KECSKE HOVÁ MÉSZ?

Ismerkedés a kecskével, testfelépítésével. Hogyan neveli kicsinyeit, milyen hasznot hajt az embereknek?
Kecskés játékok, kecskejárás, mondókák.
Hogyan kerülhetett városunk címerébe?  Kecskemét címerének bemutatása.

Vezeti: Halasi Ágnes környezeti nevelő, a Körlánc Egyesület tagja
Kezdési időpontok: kedden 9, 10, 11 óra
A bérlet ára: 520 Ft / fő / 2 szabadon választott foglalkozás
(min.22 fős csoportok jelentkezését várjuk!)
Csoportok előzetes bejelentkezése: 2016. augusztus 22-től a csoport létszámának, kísérője nevének és elérhetőségének megjelölésével.
Információ: Csizmadia Ilona
Tel.: 76/481-523, 20/915-4800
E-mail: ilona.csizmadia@hirosagora.hu, icsizmadia9@gmail.com
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon 

ZÖLD KUCKÓ 2017. tavasz

természetismereti játszóházi foglalkozások óvodásoknak

2017. február 21.
ALSZIK-E A MEDVE TÉLEN?

Ismerkedés a szabadon élő állatok téli életmódjával. Hol laknak, milyen élelmet találnak a madarak, az emlősök, a talajlakók?

2017. március 7.
MILYEN SZÍNES A FÖLD, AVAGY FESSÜNK MÁSKÉPP!

Ha nincs filctollunk, zsírkrétánk, vagy boltban vásárolt festékünk, akkor is tudunk rajzolni, festeni. Mi is készítünk műalkotásokat. Hogyan? Növények nedveiből, zöldségekből, gyümölcsökből

2017. április 4.
KÉSZÍTSÜNK SZIVÁRVÁNYT!

Vörös, narancssárga, citromsárga, zöld, kék, ibolyaszín - újságokból kivágott nyomtatott képek virágokról, zöldségekről, gyümölcsökről, állatokról, természeti jelenségekről. Szivárvány készítése a Föld ajándékaiból Föld Napjára.

2017. május 16.
“MÉHRAJ DURUZSOL…”

A méhek élete, lakása, munkája sok-sok játékkal. A méz, mint egészséges táplálék. A méhek milyen színű virágokat „csípnek”?  Mit köszönhetünk a méheknek?

Vezeti: Halasi Ágnes környezeti nevelő, a Körlánc Egyesület tagja
Kezdési időpontok: kedden 9, 10, 11 óra
A bérlet ára: 520 Ft / fő / 2 szabadon választott foglalkozás
(min.22 fős csoportok jelentkezését várjuk!)
Csoportok előzetes bejelentkezése: 2017. január 5-től a csoport létszámának, kísérője nevének és elérhetőségének megjelölésével.
Információ: Csizmadia Ilona
Tel.: 76/481-523, 20/915-4800
E-mail: ilona.csizmadia@hirosagora.hu, icsizmadia9@gmail.com
Helyszín: Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon


Nyomtatóbarát verzió

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies