„GONDOSKODÁS SZOLGÁLAT A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN”


Helyszín: Kulturális Központ

Időpontok

 • 2020-03-18 00:01 - 2020-04-15 23:59

Kategória: Közlemény


TÁJÉKOZTATÓ A HÍRÖS AGÓRA

„GONDOSKODÓ SZOLGÁLAT

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN”

ELNEVEZÉSŰINTÉZKEDÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSRŐL

 

Magyarország Kormányának rendelete alapján a település polgármesterének igénye esetén biztosítania kell a 70. életévüket betöltött, saját döntésük alapján kizárólag otthon tartózkodó személyek ellátását. Az ellátást a polgármester a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által szervezett módon biztosítja.   

Az alábbiakban az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR.) 13. cikkének megfelelően tájékoztatjuk az ehhez szükséges adatkezelésről.

 

Az eljárás menete:

 • Az ellátást igénylő a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. diszpécserszolgálatán keresztül telefonon jelzi igényét az ellátás iránt. A diszpécserszolgálat felveszi a szükséges adatokat, majd a Kft. gondoskodik az ellátás megszervezéséről.
 • Az ellátás biztosítása során igénybe veszi a Hírös Fiatalok Egyesülete, a Polgárőrség, valamint önkéntesek közreműködését, amelyekkel megállapodott a feladat elvégzéséről és a szükséges adatvédelmi szabályok betartásáról.
 • A veszélyhelyzet megszűnését vagy az igény lemondását követően a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. és a közreműködők haladéktalanul törlik az igénylő adatait a nyilvántartásokból. A veszélyhelyzet megszűnésekor az összesített törlésről jegyzőkönyv készül, amely az ellátást igénybe vett érintettek személyes adatait nem tartalmazza.

 

 1. Az adatkezelő neve:

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

 1. Elérhetőségei:

Cím:    6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Tel.:     76/503-880

Fax.:    76/503-890

E-mail: hirosagora@hirosagora.hu

 1. Adatfeldolgozók:
 • HIFI - Hírös Fiatalok Egyesület, 6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 18-20. III/ 301.
 • Kecskemét Polgárőrség Közhasznú Egyesület, 6000 Kecskemét, Akadémia körút 15.
 • Önkéntes magánszemélyek
 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a 65. életévét betöltött, a járványveszély ideje alatt önkéntesen otthon maradó személy ellátásának biztosítása.

 Adatkezelés konkrét céljai:

 • Az ellátást igénylő azonosítását lehetővé tevő és elérhetőségi adatainak, illetve az igényelt szolgáltatásra (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) vonatkozó adatoknak adatfelvételi lapon történő rögzítése
 • Az adatok továbbítása a szolgáltatásban közreműködő titoktartásra köteles szervezet vagy önkéntes természetes személy részére.
 • A bevásárlás, gyógyszerkiváltás biztosítása, ezzel kapcsolatosan készpénz átvétele, elszámolása
 1. A kezelt személyes adatok:
 • név, lakcím (városrész), Taj-szám, telefon, e-mail cím, az ellátás során biztosított áruk adatai (mennyiség, megnevezés, egységár stb.)
 1. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR előírásai és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontjának figyelembevételével az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közérdekű feladat gyakorlása miatt szükséges és a GDPR. 6. cikk e) pontján alapul, tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésére és Kecskemét Megyei Jogú Város 12/2020.(III.14.) határozatára.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama:

A megadott adatokat az ellátást igénybe vevő érintett ellátás iránti igényének visszavonásáig, legkésőbb Magyarország Kormánya által a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig kezeljük.

 1. Címzettek:

A megadott adatokat más szerv részére nem továbbítjuk.

 1. Az Ön adatokhoz, információkhoz való hozzáférésének joga:

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk őrzött adataihoz hozzáférést kapjon, ezen túl jogosult tudomást szerezni az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, az adattárolás időtartamáról és azokról a címzettekről, amelyek számára továbbítjuk az adatait. Jogosult informálódni arról, hogy milyen módon érvényesülnek ebben az ügyben az adatokkal kapcsolatos helyesbítési, törlési, az adatkezeléssel kapcsolatos korlátozási és az adathordozhatóságra vonatkozó jogai.

 1. Helyesbítési jog:

Ön jogosult, hogy kérje adatai helyesbítését vagy - az adatkezelés célját figyelembe véve – azok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Ön kérheti az adatok törlését, ha jogszerűtlenül kezeltük az adatait, vagy ha uniós vagy tagállami jog írja elő a törlést.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy ne töröljük, vagy ne kezeljük más módon adatait. Ezt a fajta adatkezelési korlátozást akkor lehet kérni, ha:

 • Ön vitatja az adatok pontosságát, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor az ezzel kapcsolatos döntés idejére,
 • ha az adatkezelés jogellenes, de Ön csak korlátozást kér törlés helyett,
 • mi törölnénk az adatokat, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, hogy ne tegyük.
 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ebben az ügyben Ön nem jogosult az adathordozásra.

 1. Tiltakozási jog

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ebben az esetben adatait nem kezeljük tovább és az ellátást sem biztosítjuk.

 1. Jogorvoslat

Jogorvoslati kérelmét megelőzően minden esetben velünk egyeztessen a probléma gyorsabb rendezése végett. Ennek eredménytelensége esetén veheti igénybe az alábbi jogorvoslatokat.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Érintettet jogai gyakorlása során jogsérelem éri választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat 

 

A hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy adatkezelésünk ellen bírósághoz forduljon. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik, a pert az Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

 

 

Kecskemét, 2020. március 18.

 

Bak Lajos

ügyvezető

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

„GONDOSKODÁS SZOLGÁLAT A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN”
Nyomtatóbarát verzió

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies