6 szó versíró pályázat


Időpontok

 • 2020-05-31 00:01 - 2020-05-31 23:59

Kategória: Közlemény


6 szó amatőr versíró pályázat eredmény

A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, a Montázsmagazin és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely amatőr versíró pályázatot hirdetett Kecskeméten és környékén élők számára.

Az online Nagy Versmondás során elhangzó 6 versből kiválasztottunk egy-egy szót, amelyek a következők voltak:

CSEND, ELÜLTETEM, ILLAT, MUZSIKÁLNAK, REMÉNY, SZERETNÉK


Mi volt a feladat? Olyan vers írása, amelybe a versíró ezt a 6 szót beleszőtte.

Kategóriák:

Egyéni 1. : 10-16 évesek ifjúsági,

Egyéni 2.: 17 éves kortól felnőtt

Csoportos, családi: gyermek/ek és szülő/k és/vagy nagyszülő/k közös alkotása

 

Téma: szabadon választott (pl. évszakok, természet, család, barátok, kirándulási emlékek, iskolai élmények, kedvenc állatok, barátság, szerelem, karanténhelyzet)

Formai követelmény: nem volt

Egy pályázó több, de max. 5 verset küldhetett be.

 

A zsűri tagjai és díjazás:

Montázsmagazin szerkesztőségének tagjai:

 • Weninger Nóra a MontázsMagazin főszerkesztője, magyar-angol szakor tanár
 • Weninger Andrea újságíró, szerkesztő, kommunikációs szakember
 • Weninger Endréné, a MontázsMagazin tulajdonas-szerkesztője, magyar-angol szakos tanár

Kecskeméti Drámapedagógia Műhely tagjai:

 • Farkashalmi Erzsébet magyartanár
 • Kormányosné Makai Eszter magyartanár, kulturális mediátor
 • Kulcsár Marianna magyartanár, szaktanácsadó

Pályázatunkra 57 vers érkezett be 85 alkotó tollából.

Kecskemét mellett Dabas, Helvécia, Kecel, Lajormizse, Méntelek, Tiszakécske amatőr költői küldték be pályamunkáikat.

Díjazás:

*Minden pályázó online Emléklapot kap, melyet email-en továbbítunk.

*A MontázsMagazin a 3 kategória legjobbnak ítélt verseit és annak íróját bemutatja a nyár folyamán. (A MontázsMagazin szerkesztősége a pályázati lapon megadott elérhetőségen keresi meg a versírót.)

*Továbbá könyvjutalmak kerültek kiosztásra.

(A könyvjutalmak 2020. június 26-ig vehetők át előzetes egyeztetés szerint a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban)

 

Eredmények és díjak:

A zsűri döntése alapján a MontázsMagazin bemutatja a pályázatra beküldött verset és annak íróját, továbbá könyvjutalmat kaptak:

I. Egyéni 10-16 éves korosztály:

 1. Juhász Hédi: Vakremény c. verse / Kecskemét
 2. Juhász Hanna: Hiányod c. verse / Kecskemét
 3. Nagy Kira Viktória: A mezőn c. verse / Lajosmizse
 4. Brindza Laura Dorina: Erdő c. verse / Lajosmizse

II. Egyéni 17 éves kortól, felnőtt kategória:

 1. Fitó Ica: Esti merengés c. verse / Kecel
 2. M. T. Imola: Istenrendelésre c. verse / Kecskemét
 3. Bábel Antónia: Tavasz c. verse / Dabas
 4. Füleki Barbara: Szeretnék ember lenni / Kecskemét
 5. Szabó Henrietta: Egy haditudatosító szemszögéből / Kecskemét

III. Családi, csoportos kategória:

Kiemelt díjazott:

 1. Nagy Dóra és családja: Focista palánta c. verse / Kecskemét

Díjazottak:

 1. Jakus Janka és családja: Csend-illat c. verse / Méntelek
 2. Németh Levente és családja: Ha én szellő / Kecskemét
 3. Merész Imre és családja: Tücsök zenéje c. verse / Kecskemét

Gratulálunk az alkotóknak!

 

 

A zsűri általános véleménye, összegzése:

Az egyéni, 10-16 évesek pályázatára 16 vers érkezett. 12 lány és 4 fiú munkáját értékelte a közösen összeállított szempontok alapján a háromtagú zsűri: Kulcsár Marianna, Kormányosné Makai Eszter és Farkashalmi Erzsébet.

A megadott szavakat (csend, elültetem, illat, muzsikálnak, remény, szeretnék) mindenkinek sikerült beépíteni a költeményébe, így munkájuk a pályázati kiírásnak megfelelt.

Több versíró indított tájleírással, s ebből a pillanatnyi hangulatábrázolásból jutott el a vers üzenetéig. Ehhez a korosztályhoz közel áll a természet, így érthető, hogy a napszakok, az erdő, mező, kert, virágok uralták a gondolatokat. Az „idősebbeket” a negatív érzelem: csalódás, fájdalom, borongós hangulat érintette meg, így általuk elégikus hangú költemények születettek a pályázatra.

Az ifjú költők különböző hosszúságú költeményen keresztül igyekeztek átadni nekünk, olvasóknak, a gondolataikat. Találkoztunk olyan alkotással, mely írója 4 sorban fogalmazta meg, mennyire hiányzik az édesapja („Szeretnék nálad lenni és veled focizni a réten”), ugyanakkor egy másik versíró 7 versszakon keresztül érzékeltette velünk a szeretett személy hiányát („Hiányod azóta is önzőn a lelkembe tipor”).

A vers fontos kellékei a ritmus és a rímek, az ifjú költőpalánták a páros rímeket kedvelték, s erre a képletre építették a verssorokat: alatt – tapadt; csendben – engem; halkan – dalban …

Sokszor az egyéni stílusjegyek árulkodnak arról, hogy ki az adott mű költője - versíróink is igyekeztek egyéniségüket „belopni” az alkotásukba, s eredményként ilyen nagyszerű kifejezések születtek: kereket oldott a Nap; bájos, intenzív és átható; súlytalan lelkem tollpiheként szálló; elültetem benned a gyávát…tulipán királylány…

A költői eszközök azon kívül, hogy, láthatóvá, szemléletesebbé teszik a költő érzéseit, gondolatait, a vers üzenetének közvetítői is. Legtöbben a jelzős szerkezettel éltek pl. fáradt testem, remegő kezét, összetört szívébe, de találkoztunk megszemélyesítéssel: nyugalom elringat, metaforával: a barátság virág, a leggyakoribb jelző az illatos volt, mely kapcsolódott virághoz, kerthez, jácinthoz,mezőhöz, szélhez, erdőhöz…

A központozást ez a korosztály még nem alkalmazza: nem ismeri milyen szerepe lehet a gondolatjelnek, kettőspontnak, pontosvesszőnek, zárójelnek…Javasoljuk, hogy neves költők verseit olvasva erre is figyeljenek a versírók. A mesterektől lehet igazán megtanulni, a ki nem mondott gondolatok átadását, tettenérését az eltitkolt érzelmeknek, a múlt emlékeinek felidézését, a jövő ígéreteinek leleplezését.

Gratulálunk a versírópályázat résztvevőinek!

 

A zsűri általános véleménye, összegzése:

Egyéni 17 éves kortól felnőtt kategória

Köszönjük a beérkezett pályaműveket! 23 vers érkezett megmérettetésre ebben a kategóriában kecskeméti és Kecskemét közeli települések tollforgatóitól. Az érdekes feladat az volt, hogy a József Attila verseiből kiragadott 6 szó, amelyet megadtunk, hogyan kel új életre egy másik költeményben. Hogyan tudja felhasználni a vers írója a saját művének építőköveként. Tehát ezeknek mindenképpen szerepelniük kellett a pályázati műben.

Az elbírálás során megnéztük a zsűritagokkal, hogy mennyire felelnek meg a műfaji sajátosságoknak a beadott pályaművek. A vers műfaja egy kivételével mindegyiknél azonosítható volt, az egyik prózában íródott. A formai követelményeknek igyekeztek a pályázók eleget tenni. A versszakokra való tagolás volt jellemző, de találtunk összefüggő, versszakok nélküli művet is.

A tartalmat nagymértékben befolyásolták a megadott szavak: CSEND, ELÜLTETEM, ILLAT, MUZSIKÁLNAK, REMÉNY, SZERETNÉK. Ennek megfelelően a legtöbb vers a természetről született. Igyekeztünk kiválasztani közülük azokat, amelyek többletgondolatot tartalmaztak, nem csupán leírták a „látott” tájat. Egyedi gondolatokat kerestünk a versben, valamint a szemléletesség eszközeit, amelyek színessé teszik. Így a metaforát, hasonlatot, jelzős szerkezeteket, szokatlan szókapcsolatokat kiemelten pontoztuk. Ezzel együtt a választékos szóhasználatot előnyben részesítettük.

Kerestük a versekben a ritmust, ebből keveset találtunk. A rímek használatára viszont minden pályázó figyelt, és több-kevesebb sikerrel alkalmazta is őket a sorok végén. Ezeknek pontosságát és igazi összecsengését értékeltük jónak.

A művek közül ötöt választottunk ki jutalmazandónak. Némi csiszolgatás után több másik vers is szóba jöhetett volna. A következők szerepelnek az első öt helyezett között:

 • Fitó Ica: Esti merengés
 • MT Imola: …Istenrendelésre!
 • Bábel Antónia: Tavasz
 • Füleki Barbara: Szeretnék ember lenni
 • Szabó Henrietta: Egy haditudósító szemszögéből

Minden pályázónak szeretettel gratulálunk, és további verselést kívánunk!

a Montázsmagazin munkatársai

 

A zsűri általános véleménye, összegzése:

Családi, csoportos kategória

A csoportos versíró pályázatra 16 mű érkezett, egy-egy költemény általánosságban 2-3 költő munkája.

Hasonlóan az egyéni pályamunkákhoz, a csoportos versek is tájleírással kezdődtek. Már a költemények címe is azt jelezte, hogy a természetbe vágynak a versírók, ott találják meg a nyugalmat, békét, ott teljesedik ki a családi idill (Csend-illat, Évszakok, Tücsök zenéje, Ha én szellő lehetnék, Csend borul a tájra, Szeretnék egy tanyát). A lírai hangulatú táj azonban fokozatosan átvezetett egy olyan magasztos életvitelbe, ahol az emberek boldogulásáért való tenni akarás, illetve a veszélyhelyzet elmúlásának reménye szólal meg (A remény, Vírusos világ, Focista palánta karanténban).

A versek szerkezeti felépítéséből és a különböző stílusjegyekből jól követhető volt, hogy a mű több szerző alkotása. Generációk ragadtak tollat, és egymást kiegészítve, talán egymásnak is üzenve szedték rigmusba gondolataikat: „Gyermekeim! Szeretnék nektek egy jobb jövőt adni!” Így erősítette a születendő vers a családtagok közti együttműködést, szeretetet: „Emlékezzetek: szeretni mindig kell, és egymás kezét fogni!”.

„…Csak mi vagyunk a szűk család.

Apa ,anya ,gyerekek, nincs világ!”

„Kiderül, hogy semmink nincs

csak a remény.

A szeretet szekerén.”

A szemléletesség eszközeinek gazdagabb tárházát fedezhettük fel a csoportos versírók alkotásaiban: szerepet kapott a hangzósság (nazális hangok és L hang), aktivitásra buzdító igék (kimegyek, elültetem, meglocsolom, megszagolom), metafora (bánat zsoldosai), alliteráció (vírusos világ), jelzős szerkezetek (gyönyörű vasárnap, lágy szellő, csodás látvány),szinesztézia (sötét félelem)…

Úgy érezzük, a pályázat meghirdetése sikeres volt, sok ifjú versíró tette próbára költői tehetségét. Reméljük, a líra iránti elkötelezettség további versfaragásra ösztönzi a pályázókat, jeles poétáink verseinek olvasásával pedig gazdagodik tartalmi és formai eszköztáruk.

a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely tagjai

 

Kecskemét, 2020. június 16.

 

 

A pályázati lap letölthető ITT.

6 szó versíró pályázat
Nyomtatóbarát verzió

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies